BÀI 3 PHẦN 4 (PHẦN CUỐI) MY FAMILY-GIA ĐÌNH TÔI| Tự Học Tiếng Anh

0 Просмотры
Издатель
#TựHọcTiếngAnh #tuhoctienganh #
NỘI DUNG BÀI 3 PHẦN 4 (PHẦN CUỐI)
On school days my brother goes to school by bus and we children are in a nearby primary school not very far from our home. During the weekends my eldest brother helps us with our studies. (S. srinivasan)
GỢI Ý MỘT SỐ TỪ VỰNG
- Day
days (số nhiều)
IPA : / deɪ /
Dt : ngày, ban ngày
- Month
months (số nhiều)
IPA : / məntθ /
Dt : tháng
- Year
Years ( = tuổi)
IPA : / jɪe /
Dt : năm
- in the year 1979
vào năm 1979
- lunar year
năm âm lịch
- solar year
năm dương lịch
- year in year out
cả năm
- By
IPA : / bɑɪ /
Gt : bằng, bởi,
- Bus
IPA : / `bʌs /
Dt : xe buýt
- Go
IPA : / gəʊ /
Đt : đi
- Nearby
IPA : / `nɪə / bɑɪ /
Tt : gần bên, lân cận
- Primary
IPA : / `prɑɪ / me / rɪ /
Tt : sơ cấp (tiểu học)
- primary schools
trường tiểu học
- primary teachers
giáo viên tiểu học
- in a nearby primary school
ở một trường tiểu học lân cận
- Far
IPA : / fɑ:r /
Tt : xa, xa xôi
- Near
IPA : / nɪə /
Tt : thân, cận, gần
- a near friend
bạn thân
- From
IPA : / frəm /
Gt : từ
- from our home
từ nhà của chúng tôi
- not far
không xa
- not very far
không xa lắm
- to go from home to school
đi từ nhà tới trường
- to count from one to ten
đếm từ 1 đến 10
- Count
IPA : / kɑʊnt /
Đt : đếm, tính
- During
IPA : /  `dʊə / rɪŋ /
Gt : trong lúc
- Week
IPA : / wɪ:k /
Dt : tuần, tuần lễ
- End
IPA : / end /
Dt : kết thúc
- Help
IPA : / help /
Đt : giúp, giúp đỡ
- May I help you?
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
- May I help  you with a washing-up?
Tôi có thể giúp bạn rửa chén được không ?
ĐOẠN VĂN TIẾNG VIỆT
Vào những ngày đi học, anh trai tôi đến trường bằng xe buýt và bọn trẻ chúng tôi học ở một trường tiểu học lân cận không xa nhà lắm. Trong những ngày nghỉ cuối tuần, anh cả giúp chúng tôi học tập.
CHÚC CÁC ANH CHỊ ÔN LUYỆN THÀNH CÔNG. CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ THEO DÕI BÀI HỌC.
Категория
Игровые новости
Комментариев нет.